top of page

מה"ספוקנוער"

במשך כחודשיים גלי הספיקה להשתתף בסדנא של הספוקנוער (רשת חינוכית המאפשרת לבני נוער לבטא את עצמם באמעות ספוקן וורד - שירה מדוברת) השירים כלי ומיחם הם תרגילי כתיבה מהסדנא.

המדריכה שלה סיפרה שבאחד השעורים התבקשו לכתוב קטע על גדר, והיא אהבה את הקטע שגלי כתבה ותלתה אותו אצלה מעל השולחן.

גלי בללי
bottom of page