top of page

השיר "שפה פשוטה"

מה יותר פשוט ממך? כתיבה/ לפעמים נחמדה לפעמים מכאיבה.
התחלתי לכתוב עוד לפני כיתה ב׳/ למדתי במרץ את כל האלף בית.
כתבתי מבחנים, כתבתי טיעונים/ כתבתי פתקים עם סודות לחברים.
כתבתי תשובות נכונות ושגויות/ כתבתי באנגלית ובמגוון סגנונות.
היום כותבת גם סתם בלי לחשוב/ כשאין מי שייתן לי ציון טוב מאוד.
כותבת בשביל שהראש יתרוקן/ כותבת כדי לנסות לתקן.
את השליליוּת, את העצבים/ את הטיפשות את הפגמים, שלי ושל אחרים.
כותבת במחברת, בפתקים או על מפית/
כותבת על החיים על רגשות או על בננה ענקית.
יש לי עוד מעט מחברת מלאה/ נוסחאות בכימיה, ישיבות צוות ושירים למגירה.
שירה היא אחלה התחלה/ יש בה יצירתיות שלא דורשת השקעה.
בלי להתלכלך מִצֶבע או להידקר ממחט/
היא מפחיתה את המועקה ומביאה לנחת.
ניסיתי כתיבה מתוחכמת ומנוסחת/ אבל זה לא מזיז לאף אחד ת׳תחת.
ניסיתי שירה מודרנית, מדוברת/ ניסיתי שירה מתחרזת, מסודרת.
הבנתי שזה לא משנה לאף אחד/ אם זה טוב, זה פשוט טוב וזה שלי ומיוחד.
שפה גבוהה לא תרַגש יותר/ מאחורי שפה גבוהה קל להסתתר.
טריק זול ולא יותר/
מתרגשים כשזה נוגע מבפנים, כשמזדהים, כשמרחמים, כשמבינים.
כדי להישאר בתודעה של אחרים דרך כתיבה/
מה שעושים זה – כותבים בשפה פשוטה.
תהיה ברור, תביא אמת/ אל תעתיק כמו במבחן, אל תחרטט.
מילים שקטות חודרות עמוק/ מילים על דף הן רק אותיות – עד שהן נאמרות.
ובגלל זה אין טקסט רועש/ אתה תקשיב לי גם אם אתה חירש.
כי מי שלא מקשיב לְמה שקורה לו בפנים/ יעבוד על כולם מסביב ויישרף באש.
בְּעֵרַת החיים, צריך לנצל אותה/
או שהיא תירקב בפנים ואף אחד לא ייהנה ממנה.
אז תכתוב פשוט
פשוט זה טוב
פשוט תכתוב.

bottom of page